Fra Høyre: Lisbeth Kallevik (Gassco), Hilde Sandvold Røsand (Hydro), Marianne Bryhni Asla (Equinor), Runar Kristensen (Horisont Energi), Tiril Fjeld (Haugaland Næringspark) og Karoline Sjøen Andersen (Haugaland Næringspark).
Fra Høyre: Lisbeth Kallevik (Gassco), Hilde Sandvold Røsand (Hydro), Marianne Bryhni Asla (Equinor), Runar Kristensen (Horisont Energi), Tiril Fjeld (Haugaland Næringspark) og Karoline Sjøen Andersen (Haugaland Næringspark). FOTO: Privat

Industrisamarbeid for bedre utnyttelse av ressurser