Jostein Harboe, leiar i Tysvær Bondelag, Anna Henriette Veim Eikje, sekretær i Tysvær bondelag og sjølv bonde, og bonde og grunneigar Jan Henning Kvinnesland er klar over at det er nødvendig å bygge ny E39, men har meiningar kva trase som bør veljast. Foto: Marit Tvedt
Jostein Harboe, leiar i Tysvær Bondelag, Anna Henriette Veim Eikje, sekretær i Tysvær bondelag og sjølv bonde, og bonde og grunneigar Jan Henning Kvinnesland er klar over at det er nødvendig å bygge ny E39, men har meiningar kva trase som bør veljast. Foto: Marit Tvedt

Tysvær Bondelag engasjert i vegval