Vi i Tysvær Industri-og Nærings Parti vil med dette sende inn en uttalelse til dette prosjektet.