Monika Lindanger ønsker å ha en debatt rundt rådhuset i Aksdal. Skal det brukes millioner på rehabilitering, eller er tiden moden for å tenke nytt. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Monika Lindanger ønsker å ha en debatt rundt rådhuset i Aksdal. Skal det brukes millioner på rehabilitering, eller er tiden moden for å tenke nytt. Foto: Alf-Einar Kvalavåg FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

Ventar fullt hus på ordføraren si nyttårsmottaking