Nærenergi investerer i eget anlegg for mottak og lagring av LPG (propan) i Haugaland Næringspark
Nærenergi investerer i eget anlegg for mottak og lagring av LPG (propan) i Haugaland Næringspark

Nærenergi investerer i eget anlegg for mottak og lagring av LPG (propan) i Haugaland Næringspark