Rådstrukturen for Heimevernet i Agder og Rogaland HV – 08 Forsvarssaken – en garanti for vårt demokrati