Både rektoren og inspektøren ved Grinde Skule har sagt opp. Nå startar ein vanskeleg jobb med å rekruttere nye.
Det er fem søkere til rektorstillingen ved Grinde skule.

Rektor og inspektøren har sagt opp