For sesongen 2023 har kretsstyret i NFF Rogaland besluttet at honorært lederstipend skal gå til Sabina Incoronato fra Havørn og Rune Rydningen fra Skjold. Foto: John Inge Ulvøy - Skjold IL
For sesongen 2023 har kretsstyret i NFF Rogaland besluttet at honorært lederstipend skal gå til Sabina Incoronato fra Havørn og Rune Rydningen fra Skjold. Foto: John Inge Ulvøy - Skjold IL

Rune fra Skjold hedret på kretstinget med NFFs honorære lederstipend