Langset Group AS overtar deler av virksomheten til Multi Vedlikehold Drift.
Langset Group AS overtar deler av virksomheten til Multi Vedlikehold Drift.

Langset overtar virksomhet fra Multi Vedlikehold Drift