Tysvær kommune tener gode pengar på Kårstø, men allereie frå neste år vil inntektene gå drastisk ned. Både politikarar og kommunetilsette . Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det er meldt om en gasslekkasje ved Kårstø-anlegget. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Måtte evakuere rundt 200 fra Kårstø-anlegget