Styrk kommunen sine føresetnader for mottak av flyktningar