DP Filter har hatt heile arbeidsgjengen i aktivitet for å oppnå kriteria til å få miljøfyrtårndiplom. Ordførar Monika Lindanger var imponert over det ho såg, og miljøfyrtårnansvarleg Gerd Solberg og dagleg leiar Finn Nistad takka for blomar og diplom. Foto: Marit Tvedt
DP Filter har hatt heile arbeidsgjengen i aktivitet for å oppnå kriteria til å få miljøfyrtårndiplom. Ordførar Monika Lindanger var imponert over det ho såg, og miljøfyrtårnansvarleg Gerd Solberg og dagleg leiar Finn Nistad takka for blomar og diplom. Foto: Marit Tvedt

Tre nye Miljøfyrtårn-bedrifter