– Det var turgåarar som fann ørna som var merka og som me då veit er seks år. Dei meldte funnet til politiet, som kontakta viltnemnda som da kontakta oss i Birdlife, Haugaland. Det er heilt rett, men ein treng ikkje gå via politiet om ein gjer slike funn, seier Dag Leonard Fjeldstad.
– Det var turgåarar som fann ørna som var merka og som me då veit er seks år. Dei meldte funnet til politiet, som kontakta viltnemnda som da kontakta oss i Birdlife, Haugaland. Det er heilt rett, men ein treng ikkje gå via politiet om ein gjer slike funn, seier Dag Leonard Fjeldstad.

Trist, men viktig å melde frå