Det skal vere grøne lunger og eit nærmiljø der folk i alle aldrar skal kunne trivast. Frukthagen er siste tilskot på bustadmarknaden i Aksdal.
Illfoto: Odd Hansen
Det skal vere grøne lunger og eit nærmiljø der folk i alle aldrar skal kunne trivast. Frukthagen er siste tilskot på bustadmarknaden i Aksdal. Illfoto: Odd Hansen

Bygg & Bu: Nå skal dei hauste i «Frukthagen»