HARRIET HOVE - Fagleder avdeling dagtilbudet, arbeid og inkludering
HARRIET HOVE - Fagleder avdeling dagtilbudet, arbeid og inkludering. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Bærekraft i praksis

HARRIET HOVE – Fagleder avdeling dagtilbudet, arbeid og inkludering

Å ha et arbeid eller en dagaktivitet er viktig for livskvalitet, personlig utvikling og psykisk helse. Det gir mulighet for glede over å dra på jobben, deltakelse i et arbeidsfellesskap, mestringsfølelse og stolthet over å produsere noe, og å kunne komme hjem og ha fri. Arbeid strukturerer hverdagen.
De fleste personer med utviklingshemming står utenfor ordinært arbeid til tross for at det er mange som kunne hatt ordinært arbeid, eventuelt med tilrettelegging (NOU 2016: 17). Kommunale dagtilbud er det vanligste aktivitetstilbudet, etterfulgt av varig tilrettelagt arbeid i skjermet bedrift.

I Arbeid og Inkludering jobbes for at de som står utenfor ordinært arbeid skal få ta del i et arbeidsfellesskap. Samtidig tilrettelegges det for at de blir en del av samfunnet. Inkludering er bærebjelken for å oppnå en bærekraftig utvikling i samfunnet vårt.
FNs bærekraftsmål, agenda 2030 og de 17 bærekraftsmålene er vårt felles ansvar, for å blant annet utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima og miljøødeleggelsene i verden. De utfordringene vi nå står ovenfor kan virke store og uhåndterlige for oss alle. Samtidig har vi alle et ansvar å ta disse inn over oss og gjøre noe med det.
Jeg har vært så heldig å være med i prosessen med å bygge og etablere et nytt dag- og aktivitetssenter på Frakkagjerd. I denne prosessen har bærekraftmålene vært tatt med som en viktig del. Bygget i seg selv ligger sentralt på Frakkagjerd og er tenkt å være en viktig del av lokalsamfunnet.
Vi har fått på plass ett bygg med bærekraftige materialer, med solceller på taket og egen grønnsakshage. Deler av taket er dekket av sedum – planter som bier og humler er ekstra glad i og gamle kommunale møbler har fått nytt liv.

Her på dag- og aktivitetssenteret er det for tiden 27 stykker som har tilbud om aktivisering. Her legger vi opp til aktiviteter som den enkelte trives med og hvor målet er personlig vekst. Aktivitetene er basert på interesser, og vi er også med på å lage produkter til butikken på Vepro, Kry by AOI.
Vi har tatt med oss den bærekraftige tenkningen også inn i aktivitetene vi holder på med. Vi samler inn talgrester som det lages tennbriketter av, vi bruker yoghurtbeger som støypeform til produkter i sement, vi henter ullrester på garveri som vi bruker på produkter, vi henter ramsløk som vi lager urtesalt av eller tørker. Vi har også tatt på de grønne brillene når det gjelder matlaging. Vi produserer noen grønnsaker selv, og er opptatt av å ha minst mulig matsvinn. Vi tar opp bestilling hver gang, slik at vi ikke lager for mye mat. Vi har egne miljøpatruljer som er ute i lokalområdet å rydder søppel, vi har også vært deltagere i strandrydding.
Det er ingen selvfølge å ha kjennskap til bærekraftsmålene, men med å inkludere deltagerne ved dag- og aktivitetssentret skaper en engasjement og forståelse for det grønne skifte. Det er viktig for alle å kjenne på at en bidrar. Det enkleste er å holde på med det en alltid har gjort, og overlate klimakrisen til andre å løse. Vi på dag- og aktivitetssenteret er helt sikre på at du kan bidra, og vi lærer gledelig videre det vi kan. Ved å bruke alle krefter kan vi samme skape en fremtid i tråd med bærekraftsmålene og dermed skape en god fremtid til de kommende generasjoner.
Når personer med en funksjonsnedsettelser blir inkludert, bidrar de til mangfoldet og berikelsen av samfunnet. Deres unike perspektiv og erfaringer kan fremme kreativitet, innovasjon og empati.