Bondelagsleiar Ståle Hustoft er sjølvsagt på plass framføre Stortinget.
Bondelagsleiar Ståle Hustoft er sjølvsagt på plass framføre Stortinget.

Regjeringa får ikkje med seg Stortinget på nytt inntektsmål for bøndene