Anna Henriette Eikje saman med dei lamma som ikkje klarer seg sjølv. Å ha lam er herleg, travelt og også utfordringene. Men eit vårteikn er det på garden.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Anna Henriette Eikje saman med dei lamma som ikkje klarer seg sjølv. Å ha lam er herleg, travelt og også utfordringene. Men eit vårteikn er det på garden. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

VÅR: Eit vakkert vårteikn i iskaldt vårvêr