JOHN-FREDRIK ROGNSVAAG - SAMFUNNSUTVIKLINGSSJEF. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
JOHN-FREDRIK ROGNSVAAG - SAMFUNNSUTVIKLINGSSJEF. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Bofellesskap – fordeler for alle

I Tysvær jobbes det nå med å etablere alternative boformer i ulike bygder og tettsteder, som kan møte behovene til innbyggere i alle livsfaser. Bofellesskap, som bygger på ideen om fellesskap og delt ansvar, tilbyr unike fordeler som kan berike livene til unge, voksne og eldre.

JOHN-FREDRIK ROGNSVAAG – SAMFUNNSUTVIKLINGSSJEF

Bofellesskap kan forklares som en boligmodell hvor beboerne bor i egne leiligheter i et boligfel-lesskap som tilbyr ulike fellesarealer som for eksempel arbeidsrom, treningsrom, gjesteleilighet, aktivitetsrom, uteområder, verksteder, felleskjøkken og spiserom. Hensikten med et bofelles-skap er å fremme et fellesskap der ressurser, oppgaver og tid deles, og kan bidra til en økt grad av tilhørighet, trygghet, fellesskap og livskvalitet blant beboerne.

Sosial tilhørighet og trygghet
For mange, spesielt eldre, kan ensomhet være en stor utfordring. Ensomhet er et betydelig folkehelseproblem forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseproblemer. Bofellesskap gir en innebygd sosial struktur som naturlig motvirker isolasjon. Å dele fellesarealer og delta i fellesaktiviteter skaper en følelse av fellesskap og tilhørighet som er viktig i alle aldre, men særlig verdifull for de som er i pensjonsalderen.

Økonomiske fordeler
Å bo i et bofellesskap kan også være økonomisk gunstig. Deling av ressurser som energi, internett og vedlikehold kan redusere de individuelle bokostnadene betydelig. Dette kan være særlig fordelaktig for yngre innbyggere som kanskje sliter med å komme inn på boligmarkedet eller for familier som ønsker å redusere sine månedlige utgifter i en tid hvor alt synes å bli dyrere.

Bærekraftig livsstil
Bofellesskap fremmer også en mer bærekraftig livsstil gjennom deling av ressurser og mindre personlig forbruk. Dette kan for eksempel inkludere felles matinnkjøp, samkjøring og felles bruk av energieffektive løsninger. Det sies blant annet at en drill brukes kun 12 minutter i sin livs-lengde, og det er mange slike eksempler der vi i stedet for å eie alle ting selv med fordel kan eie sammen med andre eller låne av hverandre. Å dele ressurser reduserer altså behovet for at hver person eller familie må kjøpe og vedlikeholde sine egne produkter, og bidrar til å redusere klimaavtrykket.

Fleksibilitet og tilpasning til livsendringer
Et bofellesskap tilbyr en unik fleksibilitet som kan tilpasses ulike livsfaser. For eksempel kan unge voksne finne et støttende miljø for å starte sine karrierer, mens barne-familier kan dra nytte av felles barneomsorg og et trygt miljø for barna å vokse opp i. Når barna flytter ut, kan de eldre nyte godt av et tilpasset miljø som støtter deres behov uten at de må flytte fra sine hjem.

Konklusjon
Bofellesskap i Tysvær representerer en fremtidsrettet boform for de som ønsker det, og som har potensial til å tilby betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler for innbyggere i alle aldrer. Ved å investere i og støtte utviklingen av bofellesskap, kan Tysvær ta et viktig skritt mot å skape et mer inkluderende, økonomisk og miljømessig bærekraftig samfunn.
Fremover vil det derfor arrangeres temamøter hvor en sammen kan utforske og finne frem til de gode boløsningene som innbyggere i ulike alder og områder i Tysvær ønsker seg.