Bøndene – her ved leiar Tor Jacob Solberg (til venstre) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag – er ikkje fornøgde med tilbod frå staten i jordbruksoppgjeret. Ekspedisjonssjef Viil Søyland (t.h.) kalla det «eit godt tilbod» då ho presenterte det måndag. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB / NPK
Bøndene – her ved leiar Tor Jacob Solberg (til venstre) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag – er ikkje fornøgde med tilbod frå staten i jordbruksoppgjeret. Ekspedisjonssjef Viil Søyland (t.h.) kalla det «eit godt tilbod» då ho presenterte det måndag. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB / NPK

Staten tilbyr 2,62 milliardar kroner i jordbruksoppgjeret – bøndene krev 3,9 milliardar