Anbjørn Kallekodt strålar etter vellukka gjeddefangst i Storavatnet fredag kveld.
Anbjørn Kallekodt strålar etter vellukka gjeddefangst i Storavatnet fredag kveld.

Gjeddeaksjonen nyttar!