Lading av lastebil: Flere tildelinger gikk til UnoX i denne runden. Ill: Enova
Lading av lastebil: Flere tildelinger gikk til UnoX i denne runden. Ill: Enova

Tysvær får sin første ladestasjon for elektriske lastebiler – et viktig steg mot utslippsfri transport, sier klima- og miljøministeren