—  Sammenlignet med samme tid i fjor, øker ledigheten. Dette skyldes at flere fordrevne fra Ukraina registrerer seg som arbeidssøker hos NAV, sier direktør i NAV Rogaland Merethe P. Haftorsen.
— Sammenlignet med samme tid i fjor, øker ledigheten. Dette skyldes at flere fordrevne fra Ukraina registrerer seg som arbeidssøker hos NAV, sier direktør i NAV Rogaland Merethe P. Haftorsen.

Arbeidsledigheten øker litt – 74 helt uten arbeid i Tysvær