Fra høyre: Åse Flindall (styremedlem), Rita Rimereit (sekretær), Gunnar Vetrhus (styremedlem), Kari Otilie Hodne (Styreleder), Jostein Kalsheim (kasserer) og Arne Christian Mohn (nestleder). Ingrid Mæland (varamedlem) er ikke avbildet. Foto: Ola Bredal
Fra høyre: Åse Flindall (styremedlem), Rita Rimereit (sekretær), Gunnar Vetrhus (styremedlem), Kari Otilie Hodne (Styreleder), Jostein Kalsheim (kasserer) og Arne Christian Mohn (nestleder). Ingrid Mæland (varamedlem) er ikke avbildet. Foto: Ola Bredal

Her er «nye» Nedstrand Bygdeutval