Den største bedrifta i Tysvær, Kårstø gassprosesseringsanlegg, skal gjennomføre revisjonsstans i august/september. Det skal arbeidast 90 000 timar i 10 dagar, og kostnaden er estimert til fleire milliardar kroner. Arbeidet inneber både utskifting av delar og naudsynt vedlikehald.
 Foto: Marit Tvedt
Den største bedrifta i Tysvær, Kårstø gassprosesseringsanlegg, skal gjennomføre revisjonsstans i august/september. Det skal arbeidast 90 000 timar i 10 dagar, og kostnaden er estimert til fleire milliardar kroner. Arbeidet inneber både utskifting av delar og naudsynt vedlikehald. Foto: Marit Tvedt

Revisjonsstans eit høgdepunkt kvart åttande år