Daglig leder i Dataskolen AS Alexander Ramberg.
Daglig leder i Dataskolen AS Alexander Ramberg.

Datahjelpen er nær

Tysvær kommune har som en av de første kommunene i landet inngått samarbeid med selskapet Dataskolen for 2024. Dette for å gi innbyggerne i kommunen trygg og enkel tilgang på digital hjelp.

Pressemelding: Digitaliseringsdirektoratet estimerer at rundt 20 prosent av den voksne befolkningen, tilsvarende 850 000 personer, er sårbare i møte med offentlige digitale tjenester. Det digitale utenforskapet kan være både varig eller og midlertidig, og blant annet handle om forhold som tilgang til infrastruktur og digitale verktøy, helse- og livssituasjon, digital kompetanse og språk.
– Digital inkludering er svært viktig for hvordan folk opplever helse og livskvalitet, og i Tysvær jobber vi på ulike måter med å forhindre det digitale utenforskapet, sier folkehelsekoordinator Ann-Kristin Dahle.
– Det er mange av innbyggerne i ulike aldrer og med ulik bakgrunn som opplever barrierer for å kunne være digitale. Dette påvirker hverdagslivet på mange viktige områder, og ved at de som ønsker det kan få en-til-en opplæring av dyktige ansatte i Dataskolen, tror vi er ett av flere tiltak vi som kommune kan bidra med, fortsetter Dahle.

Nytt og innovativt samarbeid
Gjennom avtalen som er inngått vil alle innbyggere i Tysvær kunne benytte Dataskolen fritt til opplæring og bistand i alle offentlige tjenester. Tysvær kommune har i første omgang inngått en avtale som varer til midten av september, og denne vil så evalueres basert på interesse og bruk. Trenger man hjelp til å for eksempel benytte kommunale tjenester, bestilling av legetime, navigere seg rundt på NAV sine nettsider eller levere skattemeldingen dekker kommunens avtale dette for alle innbyggere i kommunen.
Daglig leder i Dataskolen, Alexander Ramberg, er svært fornøyd med avtalen som er inngått med Tysvær kommune og ser frem til å kunne bidra positivt i innbyggernes hverdag.
– Vi er svært fornøyde med å ha inngått en avtale med Tysvær kommune om digital opplæring til kommunens innbyggere. Vi synes det er spesielt positivt å se at kommunen fra et folkehelseperspektiv tar tak i de utfordringene som digitalt utenforskap utgjør. Vi håper kommunens innbyggere vil ha stor nytte av tilbudet og ser frem til å hjelpe dem som tar kontakt, sier Ramberg.

En forlengende arm
Røde Kors har siden mars 2023 drevet Data- og mobilhjelp kafe i samarbeid med Tysvær kommune. På biblioteket har de holdt aktivitet minst annenhver uke, for også å kunne tilby dette i bygdene. Tilbudet vil også fortsette fra september av. Til nå har Skeiseid, Tysværvåg, Nedstrand og Skjoldastraumen blitt besøkt.
Dette er en lavterskel møteplass for deg med digitale hindringer som gir veiledning en-til-en. Det kan være hvordan en laster inn Innbyggerappen, til å jobbe med en fotobok over noen uker. Dataskolen er en forlengende arm av dette tilbudet, som kan gi deg hjelp i det øyeblikket du står i en problemstilling. Da vil Røde Kors på forhånd ha hjulpet deg med hvordan du kan bruke tilbudet.

Hvordan fungerer tilbudet?
Ikke la deg lure av navnet Data-skolen, for du skal ikke sette deg på skolebenken.
– Datahjelpen kan du få hjemme i egen stue eller der du måtte befinne deg. Det er veldig enkelt å komme i kontakt med en lærer som mer enn gjerne vil bistå deg med dine digitale utfordringer, små som store, sier Ramberg.
Det er et par enkle steg for å komme i gang med tilbudet. Først registrerer du deg på dataskolen.no med mobilnummer og e-postadresse. Når du er registrert, er du logget inn hos Dataskolen og kan enkelt be om hjelp. Når du er satt i kontakt med en lærer så vil du og læreren snakke sammen som i en helt vanlig telefonsamtale. Samtidig kan læreren se hva du ser på din skjerm og med sin «penn» kan han eller hun vise deg hvor du skal klikke og forklare det som skjer.

Trygt tilbud

– Personvern og sikkerhet om eksempelvis helseforhold og økonomi er svært viktige for kommunen når vi inngår samarbeid med eksterne aktører. Vi opplever at personvern og sikkerhet er veldig godt ivaretatt av Dataskolen, med blant annet politiattester, taushetserklæring og at det er maskering av sensitive data når man får hjelp via PC eller nettbrettet, sier Dahle.
Lærerne på Dataskolen bistår også gjerne med å gjenkjenne svindel på internett, avgjøre om e-poster man har mottatt er legitime, om websider man har besøkt kan anses som risikable og lignende.
Ulike digitale tilbud
I Tysvær er det ulike aktører som bidrar med datahjelp eller digihjelp, som for eksempel banker, servicetorget, NAV og Røde Kors. I kommunens samfunnsdel, som er den overordnede planen for Tysvær, er det en egen strategi om å sikre likeverdige forhold for deltakelse i det digitale samfunnet.
– Vi ønsker derfor å prøve ut om Dataskolens tjeneste også kan bidra til å fremme denne deltagelsen, sammen med andre tilbud som finnes. Dette tilbudet har en annen form, og vi er spent på responsen blant kommunens innbyggere, avslutter Dahle.

Tysvær kommune