Truls Lea er rådgjevar for ei gruppe av åtte bedriftseigarar i Tysvær som føler seg urettvist skattelagt av kommunen. Aksdal senter (i bakgrunnen) er ein av klagarane. Saka går nå til retten – viss ikkje kommunen kjem dei i møte i eit forlik.
 Foto: Marit Tvedt
Truls Lea er rådgjevar for ei gruppe av åtte bedriftseigarar i Tysvær som føler seg urettvist skattelagt av kommunen. Aksdal senter (i bakgrunnen) er ein av klagarane. Saka går nå til retten – viss ikkje kommunen kjem dei i møte i eit forlik. Foto: Marit Tvedt

Eigedomsskatt i Tysvær til retten?