Luftambulansen bistår etter en ulykke på Førland. Foto: Gro Lothe
Luftambulansen bistår etter en ulykke på Førland. Foto: Gro Lothe

Person hentet av luftambulanse på Padlane på Førland