Skjoldastraumen camping ligg vakkert til ved fjorden. Her risikerer ikkje bebuarane å komme altfor tett innpå kvarandre.
Skjoldastraumen camping ligg vakkert til ved fjorden. Her risikerer ikkje bebuarane å komme altfor tett innpå kvarandre. FOTO: Foto: Marit Tvedt

– Campingbebuarar er hyggelege folk