Årsmøte/avviklingsmøte for Aksjon Skjoldafjord

Skjermbilde 2023-02-21 kl. 13.31.45
2. mars 2023 —
Tysvær Rådhus