Demenssykdom – pårørende kurs

Skjermbilde 2022-03-02 kl. 12.07.05
16. mars 2022 — 23. mars 2022
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, Bjørgene omsorgssenter, Hgsd