Erling Nesse – utstillingsåpning

10325 Tysvær Kunstlag v/Jan Johansen 106663
15. juni 2018 — 2. juli 2018