Folkeavstemmingen om målform

logo_Tysvær kommune-1
15. juni 2016 —