Folkefest – vi syng salmer

Nedstrand Kyrkje
28. november 2014 —