JULEGUDSTJENESTER 2020

Skjermbilde 2020-12-16 kl. 13.51.11
24. desember 2020 — 1. januar 2021
i Tysvær kyrkjelege fellesråd