Juletrefest på Soknehuset

Tysvær soknehus, teikning
27. desember 2013 —