Konsert med Solfrid Molland

Solfrid Molland har skapt ein musikalsk høtidsstund saman med sine dyktige musikarar.Plata «Forvandling» gir eit om muleg endå sterkare inntrykk av komponisten, songaren og formidlaren frå Førre 
Foto: Jørgen Nordby
6. april 2017 —