Nynorsk elle bokmål i skulen?

SYLFEST LOMHEIM-TALE ER GULL
29. februar 2016 — 21. februar 2016