Ordførarens nyttårsmottaking 2019

755X7855
8. desember 2022 kl. 23:56 — 5. januar 2019