Seks forelegg

Adferdskontroll, E39, Frakkagjerd, 5 gebyr for manglende bruk av bilbelte og ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.

Adferdskontroll, E39, Frakkagjerd, 5 gebyr for manglende bruk av bilbelte og ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.