Notis

Brann i båt på land

Abonnement

Politiet fekk melding om trugslar med kniv på Frakkagjerd

Abonnement

Tysvær Bygdeblad: Avisa kjem på fredag

Abonnement

Dalbygda Vindkraft er ikke gjennomførbart innen fristen gitt i konsesjonsvedtaket

Abonnement

Sjokknyheter for ansatte i Steinsvik AS

Sier opp 40 ansatte
Abonnement

NAV Tysvær sitt publikumsmottak opnar igjen

Abonnement

Avslag på utsett frist for idriftsetting for Dalbygda vindkraftverk

Abonnement

Fikk glass i øyet etter kollisjon

Abonnement

Frigir navnet på den omkomne i Roaldsvik

Abonnement

Nå skal det løses opp rimelig raskt

Henlegger sak mot ordføreren i Haugesund

Abonnement

Koronaviruset: Nytt smittetilfelle i Tysvær

– Hvorfor har dere ikke skrevet om brannutrykningen?

Pipebrann på Padlane

Abonnement

Oppdatering fra Helse Fonna

Over 20.000 nye dagpengesøknadar på éin dag

Kutter renta – nok en gang

Abonnement

Dobler antallet «hjemme med sykt barn-dager»

Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 19.mars (kl.17.00)

– Nå må matprisene opp