Sekstiåtte tusen takk!

I dag kom endelig beskjeden: Regjeringen foreslår å øke BSU-grensene! – Dette er en gledens dag for alle de omkring 68 000 unge som hvert år fremover skal ut i boligmarkedet, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.

Forslaget fra Regjeringen, som nå skal behandles i Stortinget, går ut på at det årlige sparebeløpet økes fra 20 000 til 25 000 og at grensen for hvor mye du kan spare totalt økes fra dagens 150 000 til 200 000.
– Dette er skritt i riktig retning og en seier for alle ungdommer som skal ut i boligmarkedet. Med dagens høye boligpriser og myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital, har det blitt vanskeligere for mange unge å kjøpe sin første bolig. Med denne økningen i BSU-satsene blir man mindre avhengig av å ha ressurssterke foreldre som stiller opp, sier Bjerke.

DNB har i flere år hatt et sterkt engasjement for å få opp sparegrensene i BSU-ordningen. Blant annet har banken fått med seg over 40 000 på et opprop på Facebook, flere andre banker har fulgt på. DNB har også tilbudt sine kunder et «BSU 2.0» med ekstra god rente for alle som ønsker å spare mer enn BSU-grensene tillater. De unge har vist en enorm interesse for denne saken.
– Å gjøre det lettere for unge å komme selvhjulpne inn på boligmarkedet er både rettferdig og sosialt. Rettferdig fordi de unge lettere da vil få nyte gode av gode skattefradragsordninger, og sosialt fordi bedre BSU gjør unge mindre avhengige av ressurssterke foreldre for å skaffe nok egenkapital, sier Bjerke.

Gjennomsnittsalderen for når man kjøper sin første bolig ligger rundt 25 år. Hvert år de neste årene kommer det omkring 68 000 nye 25-åringer inn i boligmarkedet. I følge DNBs undersøkelser får mer enn 4 av 10 unge hjelp fra foreldrene når de skal kjøpe sin første bolig. Denne trenden har også tiltatt etter at myndighetene økte kravet til egenkapital for boligkjøpere fra 10 til 15 prosent i år.
– Vi må avvente Stortingets behandling av budsjettet før vi kan slippe jubelen løs for alvor, men ettersom både Venstre og KrF er tilhengere av å øke BSU-grensene, tror vi dette vil bli vedtatt. Vi håper også dette er et første skritt mot de borgerlige partienes ønsker om å øke det totale sparebeløpet til 300 000. Gapet mellom hvor mye du kan spare i BSU og hva du trenger av egenkapital, har aldri vært større enn i år, så dette vil vi fortsatt jobbe aktivt med, avslutter DNB-sjefen.

Informasjonen er sendt gjennom Cision