Nattas politilogg

Nok en fredagsnatt kor det var stille i Tysvær, i alle fall for politiet.

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

2100-0030 Salg av brennevin.

Beslag av 60-70 flasker brennevin fra leilighet i sentrum.
2 mann satt i varetekt. 2 øvrige mistenkte er avhørt og dimittert.
Samtlige 4 har Polen som sitt opprinnelsesland. Menn i alderen 43 til 54 år.

2314-0140 Mange mindreårige på ”fest” i Bøvegen på Karmøy.

Nok en gang var det denne kvelden ansamling av ungdom i og utenfor hus tilhørende godt voksen mann på Salhus. Etter at politiet måtte oppsøke stedet 2 ganger grunnet meldinger fra naboer ble hus og området tømt for ungdom. En hel del mindreårige, noen løp fra stedet ved politiets ankomst.
En sak som vil bli fulgt opp i ettertid.

0115 Fest avsluttet i Ørpetveitsvegen

Etter klage på støy med full og høy musikk ble patruljen sendt til leilighet i Ørpetveitsvegen. Festen avsluttet og leilighet tømt. Pålegg om å stanse musikken for resten av natta.

0250 Mann, 32 år bortvis fra indre kai i Hgsd.

0300 Slagsmål v/taxiholdeplass Leirvik

3 patruljer til stedet da det ble meldt om 10 personer involvert.
Viste seg å være 2 stk utenlandske borgere som hadde kastet en dame i bakken. Mannen som hadde et forhold til denne damen hadde reagert og det oppstod tumulter. 2 mann bortvist og de resterende tok drosje derfra. Ingen sak foreløpig.

0343 Grovt tyveri fra bolighus på Sagvåg

Melder møtt av 2 personer som løp fra huset da de kom hjem. Gjerningspersoner hadde tatt seg inn via ulåst dør og stjålet div datautstyr.
Patrulje til stedet for åstedsundersøkelse/søk etter tjuver. Søk uten resultat.
Sak opprettes på forholdet og etterforskes i ettertid.

0445 Fest med høy musikk

Patrulje til stedet etter klager på høytlydt festing i området v/stadion.
Gjestene sendt hjem og beboer gitt advarsel.