Skal du forbi Ølen?

E134 Ølen: Lynnedslag har felt et tre som ligger over E134 og sperrer veien. Veitrafikksentralen er varslet og sender entreprenør straks.