Har du sett en kajakk i Hervik?

Har du sett en kajakk i Hervik. Politiet etterlyser en gul Lifestyle 420 kajakk er på rek, sanns. tatt av tidevannet, observasjoner bes meldt til politiet på 02800.