131 nye tysværbuar så langt i år

51 nyfødde og 80 nyinnflyttarar gjer at folketalet i Tysvær akkurat nå er 10799.

Statistisk Sentrabyrå har lagt ut tala for befolkningsveksten i Noreg. Tysvær er ein av kommunane som aukar på Haugalandet.
Her er tala, som ein også finn på SSB sine heimesider:

Tysvær: 131 nye innbyggarar.
1. jan: 10668
1. aug:10799
Fødde: 77
Døde: 26
Fødselsoverskot: 51
Innflyttarar: 289
Utflyttarar: 209