Hund funnet i Straumen

Løs hund i Skjoldastrumen ved Straumevegen. Kan eier hente sin hund snarest. Liten brun m/krøll hale. Ring politiet 02800 for mer info.