Fulle på ball

Det har vært en relativt rolig natt til søndag. Vår innsatsleder i Haugesund har rapportert om at det har vært svært mye folk på utestedene og i bygatene. Stemningen har vært god og det synes som om folk har hatt det veldig kjekt. Da er det også kjekt for våre patruljerende tjenestemenn. Fra distriktet ellers har vi knapt hatt henvendelser. Muligens alle var i Haugesund sentrum eller kanskje er julefreden i ferd med å senke seg over politidistriktet?

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

2130 – 0130 – Juleball for elever ved de videregående skolene – Haugesund
En god del ungdommer som skulle delta på et juleball for de videregående skolene møtte opp sterkt beruset til tross for at arrangørene hadde invitert til et rusfritt arrangement. Foreldre til flere av ungdommene måtte hente sine håpefulle. En 16 år gammel gutt var så beruset at han ikke var kontaktbar og ble lagt inn til observasjon ved Haugesund sykehus.

Dette er selvsagt trist for ungdommene det gjelder, men ikke minst er det trist for de ungdommene som har lagt mye arbeid i å lage en positiv, rusfri fest. Som ofte ellers var det også denne gangen en relativt liten andel av juleballdeltakerne som ødela for resten. Majoriteten var rusfrie og oppførte seg helt eksemplarisk, men det var etter politiets syn for mange som var beruset og som åpenlyst drakk alkohol rundt stedet for arrangementet.

2139 – Ordensforstyrrelse – Karmøy
En kvinne måtte rømme huset sitt på sør-Karmøy fordi hennes sønn i begynnelsen av 20-årene kom ruset og sint hjem. Politiet ble tilkalt. Da patruljen kom til stedet forsøkte mannen å true dem med en glasslysestake som han knuste mot et bord for å skape en spiss og farlig gjenstand. Han lot seg etter litt tid overtale til å legge fra seg den spisse gjenstanden og ble deretter anholdt. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse i beruset tilstand og satt inn i drukkenskapsarrest.

0006 – Trafikkuhell uten personskade – Karmøy
En ung mann på 19 år mistet kontroll over bilen sin på Skrevegen ved Aksnes i Karmøy kommune. Det var svært glatt vegbane på stedet. Bilen havnet på siden, men mannen kunne krype uskadd ut av vraket. Han var alene i bilen. Det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

0036 – Slåssing på privatfest – Karmøy
En privatfest på Karmøy utviklet seg til mindre knuffing mellom et par mannlige festdeltakere i 20-årene. Verten gikk mellom partene for å roe stemningen ned. De falt over ende med verten under de andre. Det resulterte i at verten brakk en arm. Omstendighetene fremstår som noe uklare. Venner av den skadde fikk han til behandling på sykehuset før politiet kom til stedet. Det er usikkert om saken ender i en anmeldelse eller om dette er et hendelig uhell.

0055 – Bruk av falsk legitimasjon – Haugesund
En 17-åring fra Karmøy ble avslørt av vaktene på et utested i Haugesund sentrum da han forsøkte å ta seg inn på stedet ved å bruke en annens legitimasjon. Politipatrulje tilkalt. Forholdet anmeldt.

0136 – Legemsbeskadigelse – Haugesund
Vaktene på et utested på indre kai ba om politiets bistand etter at en gjest hadde angrepet en annen gjest. Det viste seg å være en stavangermann i begynnelsen av 20-årene som hadde skallet ned en karmøybu i slutten av tenårene. Karmøybuen ble kjørt til legevakt med en nese som ikke lenger var i vanlig stilling. Flere vitner på stedet har beskrevet at angrepet syntes å komme ganske overraskende og at det fremstod som uprovosert. Stavangermannen er pågrepet og satt inn i varetekt. Patruljen har opprettet sak og gjerningsmannen vil bli avhørt søndag.

0142 – Brann i bolig – Haugesund
Brannvesenet varslet om en utrykning til en bolig i Haugesund hvor et talglys i et vindu hadde medført en mindre brann. Vi rykket ut til stedet. Beboere i huset har forklart at en glemte å slukke lyset før de gikk til ro for kvelden og våknet av at vindusruten sprakk av varmen. Da var det fyr i både karm og gardin, men ikke mer enn at beboerne selv klarte å slukke det.

Desember er høysesong for brann og det er lett å glemme tente talglys når en forlater huset eller legger seg for kvelden. Heldigvis ble det bare mindre materielle skader ved dette tilfellet. Sak er rutinemessig opprettet.

0230 – Førerkortbeslag – Etne
En lokal mann i begynnelsen av 20-årene ble stanset av en politipatrulje etter at han hadde sladdet rundt med bilen sin på glatte veier i Etne sentrum. Kjøringen skapte fare for andre og førerkortet ble derfor beslaglagt og sak opprettet.

0510 – Avsluttet fest – Haugesund
En patrulje måtte sendes til en bolig like øst for sentrum av Haugesund. Der var det full fest med høy musikk, noe som var til sjenanse for nabolaget. Ansvarlig for støyen var en mann i begynnelsen av 20-årene. Han var enig med patruljen i at det var på tide å skru av musikken og runde av festen. Ordnet på stedet.

0526 – Avsluttet fest – Stord
En mann i begynnelsen av 30-årene hadde nachspiel i et boligområde utenfor Leirvik. Dette ble avsluttet av politiet etter klager fra naboene om høy musikk og feststøy. Mannen som hadde nachspiel valgte å følge politiets oppfordring om å avslutte festen og skru av støyen.