Jakter rektor

Nok en gang søker de etter ny rektor på Frakkagjerd barneskole.

Det er fjerde gangen på få år at skolen må søke etter en ny.
– Skolen har vært uten rektor i to perioder i forbindelse med rektorskifter, men har ikke vært uten rektor. Jeg har vært konstituert rektor i begge periodene, sier Inger J. Kvamme,
Konstituert rektor på Frakkagjerd barneskole.

Vi beklager om vår notis i papirutgaven kunne tolkes slik, at skolen har vært uten øverste leder mellom rektorskiftene.