Mat må vi ha!

Vi vet at det allerede er nesten en milliard mennesker uten mat i verden. Verdens landbruk har aldri stått overfor større utfordringer med folk og klimaendringer.

Hvorfor bygger vi ned matproduksjonen, risikerer vår egen matsikkerhet og tar fra andres matfat da?

Norsk matproduksjon er en del av verdens matvareproduksjon. Økt kjøpekraft fra en større befolkning, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser, har gjort spørsmålet om matsikkerhet svært aktuelt.
Matproduksjon er en livsviktig produksjon som angår hvert eneste menneske på denne jordkloden. Matproduksjonen er helt grunnleggende når en skal bygge et solid og velfungerende samfunn. Hva skal vi med nyoppussa kjøkken om kjøleskapet er tomt?

FN har anslått at nærmere 900 millioner mennesker lider av sult i dag. I 2015 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda. For å sikre nok mat til alle sier FN at matproduksjonen må øke med 60-70 prosent.

Global matsikkerhet skapes ved at alle land utnytter sine naturgitte forutsetninger. Forutsetninger som for Norge gir både gode og trygge råvarer. Gjennom FN har alle stater forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere.

Med en selvforsyningsgrad på egne ressurser rundt 40% og mangel på kornlager, har Norges matforsyning knapt vært mer sårbar enn i dag. Derfor må alle land bruke sine jordressurser for å sikre matforsyningen framover. Ved å produsere mat til egen befolkning avlaster vi verdensmarkedet og kan holde prisene nede for de som trenger det mest.

Denne uken forhandler Staten og bøndene om rammene for norsk matproduksjon. Det er viktig at de ansvarlige politikere sørger for en struktur som tar hele landet i bruk og som gjør det attraktivt å være bonde, både på små og store gårder, også i fremtiden.

Det handler om å se verdien av å produsere mat på egne ressurser, ta i bruk de bratte bakkene, de flate jordene og den rene jorda og sørge for at Norge blir mer og ikke mindre selvforsynte.

Hilsen May-Sissel Nodland,
leder i Rogaland Bygdekvinnelag