Alle elevane på Førre skole klar til avmarj mot Arquebus museet kor dei var ein viktig del av markeringa av 8. mai. Foto: Hanne Djønne
Alle elevane på Førre skole klar til avmarj mot Arquebus museet kor dei var ein viktig del av markeringa av 8. mai. Foto: Hanne Djønne

Førre-elevar feira 8. mai

Elevane frå Førre skole var me på dagens feiring av 8. mai på Arquebus museet i Førresfjorden.

8. mai er ein viktig dag og talar Håvard Førland minte dei unge på kor viktig fridomen vår er. Det var ei flott markering på musset kor talaren la ned minnekrans og kor alle elevane frå skulen var med på å gjere det heile til ei flott markering, i anledning 70-årsdagen for nazi-Tysklands fall.